Колаж на 100лв банкнота по поръчка за клиент

Колаж на 100лв банкнота по поръчка за клиент